La família D'Amelio torna als fans amb 10.000 dòlars al dia

'Per començar el 2021, regalem els 300.000 dòlars guanyats per Mr. Beast's Creator Games'.